Behandling

JEG FØLGER SUNDHEDSSTYRELSENS RETNINGSLINJER, OG HOLDER DERFOR LUKKET IND TIL JEG MÅ ÅBNE IGEN. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ELLER ER I EN KRITISK SITUATION, ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT SKRIVE ELLER RINGE TIL MIG PÅ 61 33 48 68

Åben for kritisk behandling

Jeg må dog foretage kritisk behandling og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og Danske Fysioterapeuters definition af kritisk behandling.

Ring til mig, så jeg kan vurdere om din skade går under definitionen ”kritisk behandling.”

Hvis du har spørgsmål, eller er i en kritisk situation, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig på mobilnr. 61 33 48 68

Skader opstår på forskellig vis, og behandlingen er dermed også forskellig i sin form.

Vi kan dele skader ind i tre grupper:

Nogle skader opstår umiddelbart på grund af uhensigtsmæssige hændelser, såsom ulykker og fald.

Andre skader kommer efter overbelastning af led og vævsstrukturer, hvor man presser vævet mere end det kan præstere.

Endelig er der skader, der opstår over tid, på grund af ubalance i kroppen. Det er en ubalance, som vi selv skaber, når vi bruger kroppen. Det er vigtigt at få smerterne væk, men det er især vigtigt at finde årsagen til dem. At finde den ubalance er ofte en øjenåbner og et vigtigt skridt i retning af, at du selv kan arbejde med at fjerne smerterne.

Du kan faktisk gøre rigtig meget selv. Et behandlingsforløb er derfor ofte en proces, hvor skaden behandles for at få smerterne væk, men under hele forløbet er det vigtigste at få rettet ubalancen. Det sker ved, at du under behandlingen får redskaber, så du i hverdagen provokerer smerterne mindre og mindre. Hvis smerterne bestemmer, hvordan du lever dit liv, så er det en befrielse at få redskaber, der gør dig i stand til at kontrollere smerterne.

Undersøgelse

Jeg begynder alle behandlingsforløb med at undersøge dig grundigt og målrettet – det kan tage op til 60 minutter. I løbet af undersøgelsen kan du følge med i, at jeg arbejder mig frem mod udredningen af problemerne, da der hele tiden i løbet af undersøgelsen laves test og re-test for at sikre den rette behandling og for at synliggøre problemstillingen for dig. Du kan bruge det til at forstå sammenhængen og til at forebygge lignende smerter fremover. Undersøgelsen inddrager dig altså undervejs for at gøre dig mere bevidst om årsagerne til smerten og for at gøre dig bedre i stand til håndtere kroppens reaktioner fremover.