Behandling af nakkesmerter

Nakken har både et svaj og en runding over de syv nakkehvirvler. Det gør det ganske vanskeligt at gennemskue årsagen til de smerter fra nakken, der kan genere så voldsomt.

Fra området udløber også nerverne til armene. Ved alvorlig nakkeproblematik kan de blive påvirket med smerter og føleforstyrrelser i arme og hænder til følge.

Smerterne skal væk. Her er det også vigtigt at kende årsagen til deres opståen, for ellers vil skaden let have de samme forhold som før og bygge sig op igen. Det er uanset, om det er ydre- eller indre faktorer, som giver en uhensigtsmæssig brug af nakken, hvor muskulatur og led ikke arbejder, som de skal.

Du får også her øvelser, som vil være med til både at fjerne smerterne og forebygge eventuelle fremtidige gener.